Nefertiti Kosmisk Healing® 

 

Denna healingmetod kan passa väl för den andlige sökaren, och såklart för alla som vill prova. Den håller en hög frekvens/energinivå och har som syfte att länka samman jordens, vårt eget och vintergatans nervsystem och slutligen med hela universum. En hel sammanlänkning medför att vi kan vara i ett kosmiskt flöde. Healing sker för att vi transformerar tyngre energi (känslor, tankar, minnen är energi i olika former) när vi är i dessa högre frekvenser. I denna healing är det gudinnor, änglar, uppstigna mästare och galaktiska guider som hjälper dig medan min roll blir att skapa de förutsättningar som behövs.

Pris Nefertiti Kosmisk Healing® på plats och på distans är 500 SEK.

 

”En stark energihealing ledd av Veronikas mjuka och intuitiva förmåga.” /Pia